header.jpg

Informacja dla Rodziców i Uczniów klas VIII

Utworzono: poniedziałek, 15, luty 2021

Minister Edukacji i Nauki ogłosił terminy postępowania rekrutacyjnego i składania dokumentów do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych i klas wstępnych szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2021/2022.

Ustalony przez ministra harmonogram postępowania rekrutacyjnego do szkół dla młodzieży dostosowany jest do zmienionego harmonogramu przeprowadzonych egzaminów ósmoklasisty, w tym terminu wydania zaświadczenia o wyniku tego egzaminu przez Okręgowe Komisję Egzaminacyjne. Prosimy o zapoznanie się z terminami rekrutacji i harmonogramem.

Terminy

Harmonogram