header.jpg

Europejski Dzień Logopedy

Utworzono: czwartek, 04, marzec 2021

log 18 2020

Europejski Dzień Logopedy obchodzony jest 6 marca we wszystkich krajach Unii Europejskiej. W ten sposób pomysłodawcy wydarzenia chcą zwrócić uwagę na problemy w komunikowaniu się. Termin „logopedia” pochodzi od greckich słów „logos”-słowo, mowa oraz „paideia”- wychowanie.

Kim jest logopeda? Czy zajmuje się tylko wymową? Odpowiedzi na te pytania, jak i inne dotyczące szeroko pojętej problematyki odziaływań logopedycznych można odnaleźć na plakatach, które  opracowałam wspólnie z innymi logopedami w ramach Sieci Współpracy Logopedów w Warszawie Ursus. Plakaty mają na celu propagowanie wiedzy logopedycznej i zwracanie uwagi rodziców na baczne obserwowanie rozwoju dzieci i wczesną interwencję w przypadku dostrzeżenia nieprawidłowości. Plakaty zawisły przy wejściach do naszej szkoły. Zachęcam do zapoznania się z nimi.

                                                                                  

                                                                                   Logopeda

                                                        Hanna Głuchowska

ak SKM C25821030313010

ak SKM C25821030313011

ak SKM C25821030313012

ak SKM C25821030313013

ak SKM C25821030313020

ak SKM C25821030313021