header.jpg

Informacja

Utworzono: poniedziałek, 23, marzec 2020

Decyzją Ministra Edukacji Narodowej przedłuża się

do 10 kwietnia 2020 roku

ograniczenie funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID -19.

W dalszym ciągu w szkole nie będą odbywały się zajęcia dydaktyczno-wychowawcze i opiekuńcze. W tych dniach będzie odbywało się kształcenie na odległość.

DYREKTOR SZKOŁY

  Joanna Kornacka