header.jpg

SŁYSZY, ALE CZY SŁUCHA?- o zaburzeniach przetwarzania słuchowego  

Utworzono: środa, 04, listopad 2020

                                             sluchanie 2020

Aby mówić o przetwarzaniu słuchowym należy na początku rozróżnić pojęcia słyszenia i słuchania.

Słyszenie możliwe jest dzięki prawidłowym fizycznym strukturom układu słuchowego (obwodowego), którego zadaniem jest przekazanie możliwie pełnej informacji o otaczającym świecie dźwięków. Mechanizm ten nazywamy słuchem fizjologicznym. Jest to zdolność wrodzona. Natomiast słuchanie to zachowanie, w którym uwaga ukierunkuje się na to, czego słuchamy-  jest to zatem zdolność wyuczona. Mówi się, że „ ucho jest tylko bramą do tego, co słyszymy, bo słyszymy mózgiem”. Zaburzenia przewarzania słuchowego to zespół objawów wynikających z nieprawidłowego funkcjonowania wyższych funkcji słuchowych. Zaburzenia przetwarzania słuchowego wynikają z mikrouszkodzeń części mózgu odpowiedzialnych za interpretację bodźców akustycznych. W efekcie tego, mimo prawidłowego słuchu fizjologicznego można mieć problemy ze zrozumieniem tego, co słyszymy. Do występujących najczęściej objawów zaburzeń przetwarzania słuchowego należą:

 • niezdolność rozumienia mowy nawet przy normalnym progu słuchu,
 • problemy z rozumieniem mowy w słabych warunkach akustycznych, np. w hałasie (słuchanie poleceń nauczyciela),
 • trudności z rozumieniem mowy zniekształconej lub niewyraźnej,
 • niezdolność do uczenia się w oparciu o bodźce słuchowe- dziecko ma np. problem z zapamiętaniem pracy domowej, gdy nie jest zapisana,
 • krótki czas utrzymania uwagi, szybka męczliwość w przypadku wykonywania czynności złożonych,
 • bodziec słuchowy stanowi czynnik rozpraszający,
 • trudności w zakresie lokalizacji źródła dźwięku,
 • obniżona pamięć słuchowa,
 • brak umiejętności różnicowania dźwięków (np. wysoki- niski),
 • trudności z rozpoznawaniem obecności dźwięku ( kiedy się zaczyna i kończy),
 • nadwrażliwość na dźwięki

W efekcie wymienionych objawów dzieci z zaburzeniami przetwarzania słuchowego doświadczają wielu trudności w codziennym funkcjonowaniu, a szczególnie podczas nauki szkolnej. Mylą zbliżone dźwięki, wskutek czego mają kłopoty z analizą i syntezą słuchową . W wyniku tych kłopotów maja trudności w nauce czytania i pisania. Również rozumienie tekstu słuchanego lub czytanego samodzielnie na głos stanowi problem.  Często nie rozumieją wydawanych ustnie dłuższych, złożonych poleceń. Dzieci z tymi deficytami mają również problemy w zakresie uwagi słuchowej.  Jednakowo reagują na wszystkie sygnały akustyczne, dlatego nawet słabe dźwięki dekoncentrują je. Również prezentują obniżona pamięć słuchową . Szybko zapominają, co zostało powiedziane i mają trudności z odtworzeniem słyszanej treści. Dzieci z zaburzeniami przetwarzania słuchowego bywają nadwrażliwe na dźwięki, drażni je hałas. Może to powodować u nich rozdrażnienie, zmęczenie, ból głowy. Zdarza się, że dzieci te cechuje niska wrażliwość na sygnały dźwiękowe. Próbują sobie z tym radzić poprzez wydawanie głośnych dźwięków (podniesiony ton głosu), powodowanie hałasu, np. poprzez stukanie przedmiotami, czy wsłuchiwanie się w dźwięki wydawane przez urządzenia znajdujące się w pobliżu. Mowa często jest monotonna i zbyt cicha lub za głośna. Wskutek opisanych objawów dzieci nie czują się bezpiecznie w swoim otoczeniu. Maja problemy komunikacyjne oraz trudności w nauce szkolnej. Jest to dla nich źródło  stresu i może powodować obniżenie samooceny.

Zaburzenia przewarzania słuchowego nie mijają z wiekiem, dlatego ważne jest, aby je zdiagnozować i poddać dziecko działaniom korekcyjnym.

W ramach diagnostyki przesiewowej należy odpowiedzieć sobie, czy dziecko:

 • ma trudności z rozumieniem w hałasie ?
 • ma trudności z rozumieniem szybkiej lub niewyraźnej mowy?
 • ma trudności z wypełnieniem słownych poleceń?
 • ma trudności z różnicowaniem podobnych głosek?
 • prosi o powtórzenie pytania lub informacji?
 • tylko na krótko utrzymuje uwagę słuchową / łatwo się rozprasza?

Jeśli na którejś z pytań odpowiedzieliśmy pozytywnie należy zgłosić się na dokładną diagnozę, ponieważ może być to objaw ośrodkowych zaburzeń słuchu. W pełnej diagnostyce stosuje się odpowiednią ilość testów, których wyniki wskazują na nieprawidłowości w badanych funkcjach słuchowych . Dzięki temu można określić w jakiej sferze dziecko ma trudności i odpowiednio dobrać terapię dostosowaną do możliwości dziecka. Pełną diagnozę przetwarzania słuchowego można postawić około 7 r. ż. , wcześniej możemy badać jego składowe odpowiednio do wieku dziecka. Pełna diagnoza daje możliwość zastosowania indywidualnego treningu słuchowego, „skrojonego” indywidualnie dla badanego dziecka. Niektóre z terapii są możliwe do przeprowadzenia w domu pod nadzorem rodziców i dają świetne efekty.

                                                                                                              Neurologopeda

                                                           Hanna Głuchowska

Na podstawie :

Szkolenia „ Zaburzenia przetwarzania słuchowego jako nowe spektrum zaburzeń na poziomie CUN” organizowanego przez Centrum Fonetika w Warszawie