header.jpg

Informacja dla Rodziców uczniów kl. 0-III

Utworzono: czwartek, 14, styczeń 2021

Szanowni Rodzice,
w związku z powrotem od 18 stycznia br. uczniów klas 1-3 oraz dzieci z oddziałów zerowych do nauki stacjonarnej - przekazuję Państwu ważne informacje i zalecenia:
1. Nauka w szkole odbywać się będzie w ścisłym reżimie sanitarnym, zgodnie z Procedurą Covid-19 dostępną na stronie szkoły. Według wytycznych MZ, GIS i MEiN, musimy maksymalnie ograniczyć kontakt dzieci pomiędzy różnymi klasami.


2. Do szkoły może uczęszczać tylko uczeń zdrowy, bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych, oraz gdy domownicy nie przebywają w izolacji.
3. Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez zdrowych opiekunów.
4. Wszystkie osoby wchodzące do budynku szkoły, mają obowiązek zasłaniania ust i nosa -dorośli i uczniowie, a rodzice mają obowiązek zaopatrzyć dziecko w indywidualną osłonę nosa i ust do zastosowania w przestrzeni wspólnej szkoły oraz w przestrzeni publicznej (w drodze do i ze szkoły) – zgodnie z aktualnymi przepisami prawa.
5. Należy bezwzględnie przestrzegać zasad wchodzenia do budynku szkoły oraz odbierania uczniów po zajęciach.
6. Wejście do szkoły - budynek A od ul. Ks. Druckiego-Lubeckiego:
oddziały przedszkolne – od strony placu zabaw, przez łącznik z halą sportową. W szkole jednocześnie może przebywać 3 rodziców.
0a – 7.40 (sala 16)
0b – 7.45 (sala 20)
0c – 7.50 (sala 19)
klasy 1-3 – wejście główne
klasy: 3a (sala 45), 3c (sala 41), 2a (sala 52), 2c (sala 57),1a (sala 54),1c (sala 48) - 7.40
klasy: 3b (sala 56), 3d (sala 42), 2b (sala 27), 2d (sala 44),1b (sala 58) – 7.50
Uczniowie przebierają się samodzielnie w szatni i idą do swoich sal lekcyjnych główną klatką schodową. Po zajęciach lekcyjnych, nauczyciel odprowadza uczniów do świetlicy szkolnej, na gimnastykę korekcyjną, a następnie odprowadza i przekazuje pozostałe dzieci rodzicom/opiekunom na zewnątrz przed wejściem do szkoły. Rodzice/opiekunowie nie wchodzą do budynku szkoły. W szkole jednocześnie może przebywać 3 rodziców.
7. Zajęcia odbywać się będą wg planu lekcji z uwzględnieniem zajęć dodatkowych takich jak: zajęcia rewalidacyjne, zajęcia logopedyczne, zajęcia wyrównawcze, zajęcia do dyspozycji dyrektora, dodatkowy język polski dla obcokrajowców, j. angielski w oddziałach zerowych.
8. Do świetlicy uczęszczają tylko zapisani uczniowie, którym rodzice nie są w stanie zapewnić opieki we własnym zakresie. Świetlica działa w reżimie sanitarnym.
9. W sprawie dojazdów i dożywiania kontaktować się będzie z Państwem Pani kierownik świetlicy - Kamila Zielska.
10. Rodzice korzystają tylko z dużego parkingu od strony lasu. Proszę nie blokować samochodami ulicy, pobocza i chodnika wzdłuż Al. Druckiego-Lubeckiego. Obowiązuje zakaz wjazdu na mały parking od strony świetlicy.
                                                                    

Z poważaniem

Dyrektor szkoły
Joanna Kornacka