header.jpg

DZIEŃ GODNOŚCI

Utworzono: poniedziałek, 16, maj 2022

16 05 2022 1

W dniach 16.05-20.05 odbędzie się tydzień poświęcony Walce z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych oraz Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną.

Zgodnie z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej wszyscy jesteśmy równi wobec prawa i mamy prawo do równego traktowania.
Dlatego też należy pamiętać, że społeczeństwo jako wspólnota powinno stanowić integralną całość, niezależnie od rozmaitych ograniczeń występujących ze względu na wiek czy stan zdrowia.
Ten tydzień powinien stać się szczególną okazją do refleksji o sytuacji osób z niepełnosprawnościami. To dobra okazja na przemyślenie otaczającej nas rzeczywistości i wyjątkowo uważne wsłuchanie się w głos osób z niepełnosprawnościami dotyczącymi barier z którymi spotykają się w codziennym życiu.

ZOBACZ prezentację