header.jpg

SZKOLNY KONKURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO

Utworzono: poniedziałek, 13, czerwiec 2022

badge g43aff5eff 192031 maja 2022 r. odbył się Szkolny Konkurs Języka Angielskiego dla klas 4 – 8.

Celem konkursu było rozbudzenie zainteresowania uczniów nauką języka angielskiego. Miał on formę testu sprawdzającego wiadomości leksykalno – gramatyczne uczniów w zakresie wymagań zawartych w podstawie programowej dla klas 4 – 8 szkoły podstawowej.

Testy zostały dostosowane do poziomu zaawansowania uczniów i podzielone na kategorie: klasy 4, klasy 5, klasy 6 oraz klasy 7-8.

O wygranej decydowała najwyższa liczba punktów w poszczególnych kategoriach, przy czym trzy  pierwsze  osoby,  które  oddały wypełniony  arkusz  konkursowy, zostały nagrodzone dodatkowymi punktami (odpowiednio 3, 2 i 1).

Komisja konkursowa, składająca się z nauczycieli języka angielskiego  pracujących w naszej szkole, wnikliwie przeanalizowała prace uczestników konkursu i wyłoniła zwycięzców
w poszczególnych kategoriach.

Oto lista nagrodzonych uczniów:

Kategoria: klasy 4

1. Antoni Koncewicz, kl. 4c

2. Wojciech Berger, kl. 4b

3. Igor Kosiorek, kl. 4a

Kategoria: klasy 5

1. Maksymilian Przygoda, kl. 5d 

2.  (ex aequo) Dawid Szczepaniak i  Maria Piertak, kl. 5c 

3. Bartosz Dudziński, kl. 5c 

Kategoria: klasy 6

1. Szymon Mikołajczyk, kl. 6a

2. Maja Siejka, kl. 6a

3. Oliwia Akdemir, kl. 6b

Kategoria:  klasy 7

1. Kalina Staszewska, kl. 7d

2. Zofia Borzymowska, kl. 7e

3. (ex aequo)  Magdalena Żerdziewska, kl. 7d,  Maciej Marciniak kl. 7c, Franciszek Tkacz kl. 7e

Kategoria: klasy 8

1. Natalia Urzykowska, kl. 8d

2. Igor Brzychcyk, kl. 8f

3. Martyna Bonat, kl. 8b

Gratulujemy zwycięzcom sukcesu i doskonałej znajomości języka angielskiego! Wszystkim uczestnikom konkursu dziękujemy za zaangażowanie i zachęcamy do dalszego rozwijania zainteresowań kulturą i językiem krajów anglojęzycznych.

Organizatorzy: 

Małgorzata Koncewicz, Paulina Mateusiak, Anna Szczepanik, Marta Mońka, Edyta Wróblewska