header.jpg

Spotkanie z młodzieżą z Włoch

Utworzono: wtorek, 24, styczeń 2017

P61216 111229

16 grudnia 2017r. w Centrum Kultury w Błoniu klasy Va i VIc wraz ze swoimi wychowawcami mieli niewątpliwą przyjemność uczesntniczyć w spotkaniu z młodzieżą z włoskiej gminy Santi Cosma e Damiano.

Warto przypomnieć, że pomiędzy przedstawicielami naszych gmin 14 maja 2016r. została zawarta umowa partnerska, na podstawie której strony zadeklarowały chęć utrzymywania stałych kontaktów i wymiany doświadczeń. Okres oczekiwania na najpiękniejsze chwile w roku, Święta Bożego Narodzenia, to idealny czas na odwiedzenie przyjaciół. Podczas tego niecodziennego spotkania zarówno goście jak i gospodarze zaprezentowali bardzo bogate prezentacje i programy artystyczne. Dowiedzieliśmy się jakie tradycje bożonarodzeniowe towarzyszą Włochom, zobaczyliśmy tradycyjne stroje, regionalne przysmaki, zabawy i tańce.

P61216 095406

Naturalnie był to również czas spotkania przedstawicieli naszych gmin oraz wymiany serdeczności, życzeń i upominków będących wyrazem zadowolenia ze wzajemnych kontaktów. Za tak owocną współpracę z zaprzyjaźnionymi Włochami reprezentujący nas zastępca gminy Teresin Marek Jaworski przyjął statuetkę. Uczniowie naszej szkoły osobiście wręczyli na ręce opiekunów oraz włoskich samorządowców rękodzieła i z pomocą tłumaczki podziękowali za spotkanie. Nie możemy doczekać się kolejnego. Nieśmiało wierzymy, że kiedyś my odwiedzimy naszych włoskich przyjaciół.

Magdalena Wośko