header.jpg

Zabawy logopedyczne w oddziałach przedszkolnych

Utworzono: piątek, 26, maj 2017

20170519 110414

Od września 2016 r. w naszej szkole odbywają się cyklicznie grupowe zajęcia logopedyczne w oddziałach przedszkolnych. Mają one formę różnych zabaw z całą klasą. Celem tych zajęć jest usprawnianie narządów artykulacyjnych, ćwiczenie oddechu przeponowego, wydłużenie fazy wydechowej, a co za tym idzie poprawa wyrazistości mówienia.

20170519 110937

W trakcie cotygodniowych spotkań, dzieci z poszczególnych klas zostały zapoznane z wymową głosek najczęściej zniekształcanych. Wplatane w zajęcia różnorodne opowiadania, zagadki, zabawy służyły bogaceniu słownictwa uczniów. W ćwiczeniach pojawiły się również elementy fonetyki. Nasi najmłodsi uczniowie potrafią nawet określać, które głoski są dźwięczne i bezdźwięczne, dokonują analizy i syntezy słuchowej wyrazów.

20170519 111917

Ostatnie zajęcia – „Co szumi, co syczy?” poświęcone były różnicowaniu głosek opozycyjnych sz-s, doskonaleniu słuchu fonematycznego. Jest to ważna umiejętność, która znajduje odzwierciedlenie nie tylko w poprawnej wymowie, a także w nauce pisania. Uczniowie chętnie uczestniczą w zabawach logopedycznych, a zademonstrowane ćwiczenia mogą być z powodzeniem wykorzystane w czasie zajęć nie tylko w szkole, ale i zabaw w domu z rodzicami.