header.jpg

Tydzień Kultury Humanistycznej - Dla Niepodległej

Utworzono: czwartek, 15, listopad 2018

dr tn DSC08122

100. rocznica Odzyskania Niepodległości przez Polskę jest wyjątkowym świętem państwowym. 11 listopada 1918 r. symbolizuje ważny dzień, dzień odzyskania niepodległości po ponad stu latach niewoli. Dla Polski oznaczało to możliwość rozwoju i nową przyszłość, co nie było i nadal nie jest bez znaczenia. Nie można pozwolić, aby bardzo ważne wydarzenia sprzed lat poszły w niepamięć. Dlatego w naszej szkole tę historyczną rocznicę uczciliśmy w szczególny sposób, organizując Tydzień Kultury Humanistycznej, aby zainteresować młodych ludzi historią naszej Ojczyzny.

 

Dzień pierwszy /5 listopada/

dr DSC07965

 

            W pierwszym dniu Tygodnia Kultury Humanistycznej Teatr SŁOWO pod opieką pana Tomasza Daczki  zaprezentował przedstawienie teatralne odnoszące się do problematyki niepodległościowej, a zainspirowane dziełem Tadeusza Różewicza „Wolność albo nasza mała stabilizacja”. Zobacz Galerię Zdjęć

            Tytułowa wolność to możliwość wyboru, możliwość samodzielnego podejmowania decyzji. Wolność pozwala nam rozstrzygać, co chcemy robić w życiu albo przynajmniej, co chcemy robić jutro. Z drugiej strony, w wielu z nas pojawia się lęk przed wolnością. Kiedy odzyskujemy wolność, zostajemy pozbawieni tego, co nas krępuje, ale i chroni. Będąc wolnymi, musimy przyjąć odpowiedzialność za swoje działania i podjąć ryzyko. Wolność nie jest więc jedynie właściwością zewnętrzną, lecz powstaje w ludzkiej świadomości.

            O tym właśnie opowiada Teatr SŁOWO. Historia przedstawiona w spektaklu nie zatrzymuje się na spektakularnym momencie triumfu z odzyskanej wolności. Wręcz przeciwnie. Wszystko dopiero się zaczyna. Jak bohaterowie poradzą sobie w wolnym świecie? Aby znaleźć odpowiedź na to pytanie, zapraszamy na spektakl!

           20181106 144819195 iOS

Tego samego dnia uczniowie pod opieką pana Roberta Jędrzejewskiego wspólnie śpiewali polskie pieśni patriotyczne. Przedsięwzięcie to nie było konkursem, ani przeglądem - to pomysł na aktywne uczestnictwo w obchodach Narodowego Święta Niepodległości. Uczestnicy spotkali się na nim nie jako widzowie, ale jako główni wykonawcy, by wspólnie wyśpiewać historię Polski, opisaną w pieśniach i piosenkach patriotycznych. Wśród wykonawców usłyszeliśmy m.in. laureatów I. nagrody  V. Powiatowego Konkursu Piosenki Patriotycznej Mateusza Gawora, Julię Matczak,  Agatę Ziemian oraz Urszulę Żochowską.

Dzień drugi /6 listopada/

            W drugim dniu Tygodnia Kultury Humanistycznej w holu szkoły /budynek gimnazjum/ zaprezentowana została wystawa okolicznościowych kart z życzeniami dla Niepodległej. Akcję tę koordynowała pani Małgorzata Staniaszek. Na lekcjach języka polskiego i podczas spotkań z wychowawcami uczniowie rozmawiali o swojej Ojczyźnie.  Rozmowy te  stały się inspiracją do złożenia  życzeń Polsce. Dzieci pisały je spontanicznie, na lekcji, bez wcześniejszego przygotowania. Spotkało nas bardzo miłe zaskoczenie. Życzenia są wzruszające, pełne ciepła, miłości, a także niezwykle dojrzałe, jak na „ młodych autorów”. Wszystkie kartki i życzenia zostaną zarchiwizowane i stworzą swoistą księgę pamiątkową tego wydarzenia.

IMG 20181115 084033

            Natomiast w holu szkoły podstawowej wyeksponowana została wystawa prac plastycznych na temat  100 - lecia Odzyskania Niepodległości przez Polskę. Koordynatorką tego projektu była pani Agnieszka Fortuna. Poprzez wykonanie prac plastycznych na temat niepodległości uczniowie nauczyli się kochać swój kraj, jego przyrodę, obyczaje i zwyczaje. Zapoznali się z symbolami narodowymi, hymnem Polski, znakiem Orła Białego, biało – czerwoną flagą. Wszystkie działania podejmowane w ramach tego projektu dostarczyły dzieciom dużo informacji o Polsce oraz wiele pozytywnych emocji i nowych doświadczeń.

 

Dzień trzeci /7 listopada/

            W trzecim dniu Tygodnia Kultury Humanistycznej odbył się Szkolny Konkurs Historyczny „Niepodległa”. Celem głównym konkursu było pogłębienie i utrwalenie wiedzy historycznej wśród młodego pokolenia na temat walki Polaków o Niepodległość Ojczyzny w okresie kształtowania granic i ustroju Polski na progu niepodległości.  Organizatorami konkursu byli nauczyciele historii: panie Agnieszka Jaworska i Monika Kucińska oraz pan Piotr Szlachetko.

Dzień czwarty /8 listopada/

aaaq22

            Czwartego dnia Tygodnia Kultury Humanistycznej w bibliotece szkolnej zaprezentowali się recytatorzy, którzy brali udział w gminnym i powiatowym konkursie recytatorskim poezji patriotycznej. To poetyckie spotkanie z historią naszej Ojczyzny koordynowały panie Marzena Pietz i Hanna Turczyńska. Celem tego przedsięwzięcia było przede wszystkim krzewienie i podtrzymywanie wśród dzieci i młodzieży postaw patriotycznych, przypomnienie trudnej drogi Polaków do wspólnoty wolnych narodów, ukazanie dążeń do wolności, walk i zmagań o niepodległość poprzez pryzmat utworów poetyckich oraz zaakcentowanie niezwykle istotnego dla polskiej poezji wątku patriotycznego. Wśród recytatorów usłyszeliśmy m.in. laureatkę I. nagrody  Powiatowego Konkursu Recytatorskiego Poezji Niepodległościowej pod hasłem „Od Tadeusza Kościuszki do Józefa Piłsudskiego” Aleksandrę Sobotę.

Dzień piąty /9 listopada/

dr tn DSC08161

            Zwieńczeniem Tygodnia Kultury Humanistycznej był uroczysty apel z okazji Narodowego Święta Niepodległości przygotowany przez zespół nauczycieli: Annę Bodych, Renatę Ćwiklińską, Małgorzatę Urbanek, Joannę Cempel -Stępień, Agnieszkę Smółkę-Rychlewską, Barbarę Marczuk-Piotrowską, Roberta Jędrzejewskiego, Agnieszkę Fortunę. Zobacz Galerię Zdjęć

            O symbolicznej godzinie 1111, wychodząc naprzeciw apelowi Minister Edukacji Narodowej oraz Rady Dzieci i Młodzieży przy Ministrze Edukacji Narodowej, włączyliśmy się w akcję „Rekord dla Niepodległej” i w ramach świętowania 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości całą szkołą odśpiewaliśmy 4-zwrotkowy hymn narodowy.