header.jpg

Rekrutacja w roku szkolnym 2019/2020

Utworzono: czwartek, 21, luty 2019

1. Informacja o zapisach do oddziałów przedszkolnych

2. Informacja o zapisach do klas pierwszych

3. Informacja dotycząca dzieci obecnie uczęszczających do oddziałów przedszkolnych w SP Teresin

4. Zasady rekrutacji

5. Wniosek o przyjęcie do odziału przedszkolnego

6. Wniosek o przyjęcie do klasy pierwszej

7. Uchwała Rady Gminy Teresin

8. Zarządzenie Wójta Gminy Teresin

Od 28.03.2019 do 08.04.2019r rodzice kandydatów zakwalifikowanych muszą potwierdzić wolę zapisu dziecka do klasy pierwszej Potwierdzenie woli zapisu dziecka do klasy 1

to samo dotyczy oddziału przedszkolnego

Od 28.03. 2019 do 08.04.2019r rodzice kandydatów zakwalifikowanych muszą potwierdzić wolę zapisu dziecka do oddziału przedszkolnego Potwierdzenie woli zapisu dziecka do oddziału 0

Informacja odnosi się   do Zarządzenia Wójta Gminy Teresin (załącznik Nr 8).