header.jpg

Informacja

Utworzono: piątek, 29, styczeń 2021

Uczniowie klas 4–8  do 14.02.2021 będą nadal uczyć się zdalnie.

Uczniowie klas 1–3  oraz dzieci w wychowaniu przedszkolnym kontynuują naukę stacjonarną z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego, określonych w wytycznych MEiN, Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego.

Dyrektor szkoły
Joanna Kornacka