header.jpg

SŁOWOTWÓRCY

Utworzono: poniedziałek, 10, październik 2022

10102022a

Autorki akcji:

 • Hanna Głuchowska ze Szkoły Podstawowej im. Św. M. Kolbego w Teresinie
 • Kamila Dudziec ze Szkoły Podstawowej nr 231 w Warszawie
 • Agnieszka Tarczyńska–Płatek ze Szkoły Podstawowej nr 4 im. Wł. Broniewskiego w Warszawie

     Akcja zorganizowana pod specjalnym patronatem

Polskiego Towarzystwa Logopedycznego Oddział Mazowiecki - OM PTL

 

10102022a

 

Cele akcji

Głównym celem akcji jest innowacyjne i kreatywne podejście do tematyki logopedycznej. Kształtowanie twórczych i świadomych postaw wobec języka ojczystego, budowanie kompetencji językowych dzieci oraz doskonalenie umiejętności posługiwania się językiem polskim. Popularyzacja wiedzy o języku, jego żywym charakterze i dynamice. Tworzenie przez nauczycieli odpowiednich warunków do budowania wiedzy na temat logopedii oraz słowotwórstwa. Akcja odpowiada na  potrzebę współpracy specjalistów, dzielenia się wiedzą i doświadczeniem oraz wieloaspektowość pracy logopedów. Wpisuje się również w główne kierunki polityki oświatowej państwa.

Cele szczegółowe:

 • Wspieranie działań twórczych dzieci w różnorodnych formach

           aktywności: językowej, słownej, plastycznej, ruchowej;

 • Rozwijanie wyobraźni i fantazji;
 • Rozwijanie świadomości językowej;
 • Twórcza zabawa polszczyzną, słowotwórstwo w obrazowej formie;
 • Dzielenie się oryginalnymi i nowopowstałymi słowami (neologizmami);
 • Dbałość i troska o mowę ojczystą;
 • Stymulowanie mowy i myślenia;
 • Kształtowanie i wzbogacanie słownictwa dziecka;
 • Rozwijanie umiejętności wyrażania swoich myśli;
 • Współpraca logopedów na terenie całego kraju poprzez wspólną

           wymianę doświadczeń.

Harmonogram

Czas realizacji akcji: 01.10.2022 r. – 30.03.2023 r.

Zapisy do udziału w akcji:  do 31.10.2022 r. 

Formularz zapisu: https://forms.gle/2mpwufogzA5UF2MH9

Termin nadsyłania prac : od 01.11.2022 do 31.01.2023 r.

Czas przesyłania certyfikatów i zaświadczeń: do 30.03.2023 r.  

Termin nadsyłania ankiet ewaluacyjnych: od 31.01.2023 do 30.03.2023 r. na   adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

Zadania realizowane w ramach Ogólnopolskiej Akcji Logopedycznej SŁOWOTWÓRCY

Logopeda/Nauczyciel, biorąc udział w akcji, zobowiązuje się zrealizować jedno z dwóch przewidzianych działań:

 • Superpozycja – stworzenie nowego słowa. Dziecko na podstawie połączenia fragmentów bądź całości dwóch/trzech słów tworzy neologizm (nowe słowo) oraz definicję do niego. Następnie przedstawia obrazowo w formie pracy plastycznej. Nowy wyraz powinien zawierać aktualnie ćwiczoną przez dziecko głoskę (lub trudną, dowolnie wybraną )
 • Ulubione logopedyczne słowo i sieć skojarzeń do niego. Dziecko wybiera swoje słowo, które podoba mu się najbardziej i przedstawia je w formie ilustracji. Rysuje obrazkową sieć skojarzeń, czyli słowa, które z nim skojarzą. Słowa w sieci mogą być również zapisane. Praca powinna odwoływać się do doświadczeń dziecka i powinna być samodzielna.

Akcja i jej tematyka pozwala na realizację działań w sposób kreatywny, innowacyjny zarówno w przedszkolu, jak i w szkole. Została tak przemyślana, aby podejmowane aktywności mogli z powodzeniem wykonać przedszkolacy i uczniowie.

Realizację działania należy udokumentować, wykorzystując proste, bezpłatne  narzędzia cyfrowe  (min Canva, Power Point, Photoedytor, Storybird) w formie zdjęć z krótkim opisem oraz nazwą wykorzystanego narzędzia. Zdjęcia należy dodać jako załącznik do sprawozdania z przeprowadzenia akcji w danej placówce oświatowej lub prywatnym gabinecie logopedycznym.

Uczestników akcji zapraszamy do aktywnej wymiany doświadczeń, zrealizowanych zagadnień oraz pomysłów na specjalnie stworzonej, zamkniętej grupie na portalu społecznościowym Facebook – Rozmawiajmy z pasja o logopedii.

W ramach akcji zorganizowany będzie przegląd prac, biorących udział w akcji, pod tytułem SŁOWOTWÓRCY.

Udział w akcji SŁOWTWÓRCY jest dobrowolny, bezpłatny i po dokonaniu zgłoszenia na formularzu https://forms.gle/2mpwufogzA5UF2MH9

Zapraszamy do twórczej zabawy polszczyzną!

                                                                                                  W imieniu organizatorów

                                                                                                  Hanna Głuchowska

                                                                                    

 

Regulamin Ogólnopolskiej Akcji Logopedycznej „SŁOWOTWÓRCY”

Ogólnopolska Akcja Logopedyczna „SŁOWOTWÓRCY” skierowana jest do dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Zapraszamy logopedów, nauczycieli i nauczycieli specjalistów do realizowania akcji ze swoimi podopiecznymi również w formie zajęć indywidualnych.

 • Zapisy do akcji trwają do 31 pażdziernika 2022 r. Każdy uczestnik zobowiązany jest do wypełnienia formularza zapisu
 • FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY : https://forms.gle/2mpwufogzA5UF2MH9
 • Akcja realizowana jest od 01.10. 2022 r. do 31.03.2022 r.
 • Udział w Ogólnopolskiej Akcji Logopedycznej „SŁWOTWÓRCY” jest dobrowolny i bezpłatny.
 • Wszelkie pytania i wątpliwości można kierować drogą mailową na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Logopeda/Nauczyciel, biorąc udział w akcji, zobowiązuje się zrealizować jedno z dwóch przewidzianych działań:
 1. Superpozycja – stworzenie nowego słowa. Dziecko na podstawie połączenia fragmentów bądź całości dwóch/trzech słów tworzy neologizm (nowe słowo) oraz definicję do niego. Następnie przedstawia obrazowo w formie pracy plastycznej. Nowy wyraz powinien zawierać aktualnie ćwiczoną przez dziecko głoskę (lub dowolnie wybraną)
 2. Ulubione logopedyczne słowo i sieć skojarzeń do niego. Dziecko wybiera swoje słowo, które podoba mu się najbardziej i przedstawia je w formie ilustracji. Rysuje obrazkową sieć skojarzeń, czyli słowa, które z nim skojarzą. Słowa w sieci mogą być również zapisane. Praca powinna odwoływać się do doświadczeń dziecka i powinna być samodzielna.
 • Sprawozdanie należy przesłać na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do 31.03.2023 r. W sprawozdaniu należy zamieścić zdjęcie i krótki opis, charakteryzujące wykonanie zadanie z wykorzystaniem dowolnego bezpłatnego narzędzia cyfrowego (min Canva, Power Point, Photoedytor, Storybird) w formie zdjęć z krótkim opisem oraz nazwą wykorzystanego narzędzia.  Zdjęcia należy dodać jako załącznik do sprawozdania z przeprowadzenia akcji w danej placówce oświatowej lub prywatnym gabinecie logopedycznym. Osoba biorąca udział w akcji powinna przesłać do Organizatora wyłącznie te zdjęcia, które nie zawierają wizerunku osób.
 • Akcję kończy ewaluacja, która pozwoli ocenić jej zasadność. Ankiety ewaluacyjne zostaną przekazane uczestnikom droga mailową. Wypełnione ankiety należy przesłać drogą mailowa na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do 31.03.2023 r.
 • Wysyłanie certyfikatów i zaświadczeń drogą mailową będzie odbywało się do 31.03.2023 r. po otrzymaniu przez Organizatora pełnych sprawozdań i wypełnionych ankiet ewaluacyjnych.
 • Każdy uczestnik programu, który odeśle sprawozdanie oraz wypełnioną ankietę ewaluacyjną, otrzyma drogą mailową: cyfrowe zaświadczenie o udziale w akcji dla logopedy/nauczyciela, dla dzieci oraz certyfikat dla placówki.
 • Aby wziąć udział w akcji konieczne jest wypełnienie zgód opiekunów prawnych dzieci, biorących udział w akcji oraz logopedów/nauczycieli. Zgody przechowuje placówka, biorąca udział w akcji „SŁOWOTWÓRCY”.
 • W przypadku wprowadzenia nauki zdalnej, nauczyciel biorący udział w akcji, przygotowuje materiały odpowiednio dopasowane do modułu i możliwości ich wykonania.