header.jpg

Zaproszenie do konkursu

Utworzono: czwartek, 23, luty 2023

Plakat A4 narciarz

Posterunek Policji w Teresinie zachęca wszystkich uczniów do wzięcia udziału w Konkursie plastyczno-filmowym "Śnieżny Dekalog".

Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie plastyczno-filmowym na zilustrowanie Dekalogu Reguł Międzynarodowej Federacji Narciarskiej FIS pod nazwą „Śnieżny Dekalog”.

Organizatorem konkursu jest Biuro Prewencji Komendy Głównej Policji.

W konkursie mogą wziąć udział prace wykonane indywidualnie lub zespołowo (maksymalnie do 3 osób) w dwóch kategoriach wiekowych:

  1. kategoria I - wiek: 5-10 lat,
  2. kategoria II - wiek: 11-16 lat.

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest nadesłanie do 3 marca 2023 r. (decyduje data stempla pocztowego) pracy konkursowej: rysunek, plakat lub spot filmowy na adres Biura Prewencji Komendy Głównej Policji ul. Puławska 148/150, 02-624 Warszawa wraz z wypełnioną kartą zgłoszenia podpisaną przez rodzica/opiekuna.

Na laureatów czekają atrakcyjne nagrody.

Więcej informacji, regulamin oraz zgoda do pobrania znajdują się na stronie: https://policja.pl/pol/bezpieczenstwo-na-stoku/konkurs/28400,Konkurs-plastyczno-filmowy-SNIEZNY-DEKALOG.html