header.jpg

Wycieczka kl. 3a i 3b gimnazjum

Utworzono: czwartek, 22, listopad 2018

      DSC 0446

      19 listopada 2018 r. klasy gimnazjalne 3a i b odwiedziły Cmentarz Wojskowy na warszawskich Powązkach.

Uczniowie poznali groby zasłużonych Polaków oraz odbyli niezwykłą lekcję patriotyzmu - przypominając historie narodowych powstań oraz okres II. wojny światowej. Jednym z  miejsc, przy którym zatrzymali się na dłuższą chwilę, były groby „Alka”, „Rudego” oraz „Zośki” - trzech harcerzy, których dzieje zostały opisane w książce Aleksandra Kamińskiego „Kamienie na szaniec”. Spacerowicze usłyszeli od swoich polonistów pani Marzeny Pietz i Tomasza Daczki o słynnej Akcji pod Arsenałem („Meksyk II”), zobaczyli również groby innych Powstańców - Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, Stanisława Broniewskiego „Orszy” oraz Aleksandra Kamińskiego. Szczególnie wzruszającym momentem było odmówienie modlitwy za zmarłych bohaterów oraz odśpiewanie przez młodzież „Mazurka Dąbrowskiego”.

DSC 0462

            Kolejnym miejscem, które tego dnia odwiedzili uczniowie, było Muzeum Historii Żydów Polskich Polin. W tym szczególnym miejscu wzięli udział w warsztatach edukacyjnych przedstawiających 1000-letnią historię Żydów polskich jako integralną część historii Polski. Uczyli się tolerancji, otwartości na świat i akceptacji różnorodności kulturowej. Warsztaty te zostały przygotowane przez specjalistów, którzy dopasowali je do podstawy programowej różnych przedmiotów nauczania.

 IMG 20181119 142336

Jak pięknie się różnić?  ​Na to pytanie próbowali odpowiedzieć uczniowie klasy 3aG. Projekt, w którym wzięli udział nasi uczniowie,  ma na celu promowanie pokoju i tolerancji oraz umiejętności  rozwiązywania konfliktów i przeciwdziałania dyskryminacji ze względu na religię, narodowość, niepełnosprawność czy kolor skóry. Głównym celem zajęć było pokazanie, że różnice mogą prowadzić do konfliktów, ale mogą też być bogactwem, z którego grupa czerpie.

Podczas warsztatów uczniowie wykonywali ćwiczenia, które poruszają temat różnorodności wewnątrz ich klasy i w szerszym kontekście społecznym. Wyjaśniali, co to jest dyskryminacja i dlaczego ważne jest, żeby jej przeciwdziałać. Rozwiązując zadania na wystawie stałej zastanawiali się, czy w Polsce XVI wieku różnorodność była ważną wartością.

 

Wspólny dom. O Polsce wielu kultur.

Natomiast klasa 3bG uczestniczyła w warsztatach pt. „Wspólny dom. Polska wielu kultur”. Celem spotkania było kształtowanie umiejętności rozpoznawania i przeciwstawiania się przejawom rasizmu, ksenofobii, dyskryminacji na tle religijnym i narodowościowym. Zajęcia przeprowadzono metodą dramy. Uczniowie wcielali się w rolę policjantów poszukujących zaginionej pary nastolatków. Na podstawie informacji zdobytych z oględzin porzuconego plecaka mieli ustalić, co się wydarzyło. Zajęcia wymagały aktywności i kreatywności. W opinii uczniów, którzy wzięli udział w warsztatach, były ciekawym doświadczeniem.