header.jpg

LIST OTWARTY

Utworzono: wtorek, 16, kwiecień 2019

Drodzy Rodzice!

            W związku z sytuacją w oświacie i podjętą przez nas decyzją o przyłączeniu się do strajku ogólnopolskiego czujemy się w obowiązku wyjaśnić Państwu powody naszej decyzji i stanowisko w sprawie reformy oświatowej.

 

            Nasz protest nie ma twarzy politycznej. Walczymy nie tylko o godne życie i uposażenie, ale także o szacunek i prestiż pracy nauczyciela oraz adekwatne do potrzeb samorządów finansowanie oświaty. Uważamy, że długoletnie zaniedbania i wprowadzane zmiany nie służą naszym dzieciom i powodują chaos w oświacie (podwójny rocznik, przeciążenie siódmoklasistów i ósmoklasistów, dwuzmianowość, źle napisana podstawa programowa).

            Nie mogliśmy dłużej trwać w bierności i zgadzać się milcząco na dalsze lekceważenie naszych głosów i doświadczenia zawodowego.

            Zaprotestowaliśmy właśnie dlatego, że nie chcemy, aby za niewłaściwe decyzje zapłaciły nasze dzieci i cała polska edukacja.

            Dziękujemy za głosy wsparcia i zrozumienia tym wszystkim, którym bliska jest polska oświata.

Nauczyciele i pracownicy oświaty uczestniczący

 w strajku ogólnopolskim, strajkujący

w SP im. św. Maksymiliana Kolbego w Teresinie