header.jpg

O ZBLIŻAJĄCEJ SIĘ ROCZNICY UCHWALENIA KONSTYTUCJI 3 MAJA

Utworzono: piątek, 26, kwiecień 2019

3maja

228 lat temu,  uchwalono w naszej Ojczyźnie drugą na świecie a pierwszą w Europie Konstytucję . Choć przetrwała ona zaledwie rok, jej dorobek i tradycja głęboko zapadły w świadomość Polaków.

Ta właśnie ustawa zasadnicza uzyskała powszechne uznanie w oświeconej Europie. Przyjęte w niej rozwiązania stanowiły kompromis głównych sił politycznych i uwzględniały panujące wówczas realia.

W tym roku szkolnym zamiast tradycyjnego apelu, uczniowie klas IV- VIII i IIIa-gimnazjum  obejrzą na lekcjach historii  a klasy : Vd, VIIId, IIIb,c,d- gimnazjum- na lekcjach języka polskiego,  prezentację multimedialną poświęconą  Konstytucji 3 Maja. Będzie to okazja do refleksji i dyskusji, CZYM DLA NARODU JEST KONSTYTUCJA.

Organizatorzy: Marzena Pietz, Piotr Szlechetko