header.jpg

I miejsce w Mazowieckim Festiwalu Piosenki

Utworzono: poniedziałek, 29, kwiecień 2019

 SAM 4899

W dniach 12-13  marca 2019 roku Dom Kultury „Włochy” w Warszawie  zorganizował eliminacje wstępne Konkursu Piosenki „Asteriada” . Konkurs przebiegał z podziałem na szkoły i placówki pozaszkolne w tym zgłoszenia indywidualne oraz na solistów i zespoły.   Szkołę Podstawową w Teresinie reprezentowała Julia Kołodziejak – uczennica klasy drugiej.

  Po wysłuchaniu i omówieniu z wykonawcami  prezentacji Jury w składzie: Edyta Kiesewetter, Kamil Jaros  oraz Alina Małachowska zakwalifikowało Julię Kołodziejak do drugiego etapu konkursu.

 

W drugim finałowym etapie w jury zasiedli: Katarzyna Sokołowska – chórmistrz i pedagog, nauczyciel akademicki (profesor zwyczajny) na Wydziale Edukacji Muzycznej Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, wicedyrektor do spraw artystycznych Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych nr 1 w Warszawie, Barbara Dziekan-Vajda – aktorka teatralna i filmowa, wokalistka, pedagog, reżyser  i nauczyciel akademicki (profesor zwyczajny) na Wydziale Aktorskim Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej w Łodzi, Wiesława Sadowska – pomysłodawczyni „Asteriady”, reżyser koncertów Galowych „Asteriady”, instruktor teatralny, Dyrektor Domu Kultury Włochy.

Pierwsze miejsce w pierwszej kategorii wiekowej Mazowieckiego Festiwalu Piosenki „Asteriada” zdobyła Julia Kołodziejak, która została zaproszona  na Koncert Galowy  do Okęckiej Sali Widowiskowej.

W kategorii placówki pozaszkolne wystąpiły: Marcelina Więsek, Julia Bochyńska i Zuzanna Gołąb. Do drugiego etapu przeszła Marcelina Więsek i Zuzanna Gołąb.

Serdecznie gratulujemy Zuzannie Gołąb, która zdobyła zaszczytne Grand Prix festiwalu.