header.jpg

Konkurs na kartkę świąteczną

Utworzono: środa, 04, grudzień 2019

Zapraszamy do wzięcia udziału

w KONKURSIE

NA KARTKĘ ŚWIĄTECZNĄ

W JĘZYKU ANGIELSKIM

 

 

CELE KONKURSU:

  1. Doskonalenie umiejętności uczniów w zakresie posługiwania się językiem angielskim.
  2. Popularyzowanie tradycji świątecznych krajów anglojęzycznych.
  3. Rozwijanie zdolności plastycznych, wyobraźni oraz aktywności twórczej dzieci.

 

ZASADY UCZESTNICTWA:

  1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas I – III Szkoły Podstawowej im. Maksymiliana Kolbego w Teresinie.
  2. Zadaniem uczestników jest przedstawienie nastroju oraz tradycji Świąt Bożego Narodzenia w postaci kartki świątecznej wraz z umieszczonymi na niej życzeniami w języku angielskim.
  1. Kartka powinna być wykonana w formacie składanej pocztówki nie większym niż A5 oraz dowolną, wybraną przez siebie techniką plastyczną.
  2. Każdy uczeń może dostarczyć jedną pracę.
  1. Prace uczestników oceniane będą przez Komisję, która będzie uwzględniać:

- zgodność z tematem;

- ogólne wrażenie artystyczne wykonanej pracy;

- oryginalność, pomysłowość, wkład pracy, estetykę wykonania;

-  poprawność językową.

6. Każda praca musi zawierać następujące dane:

 -   imię i nazwisko autora pracy oraz klasę

TERMIN ODDANIA PRAC : do 16 grudnia 2019 roku do nauczycieli języka angielskiego.

Komisja wybierze najładniejsze prace, które zostaną nagrodzone. Organizatorzy konkursu zastrzegają sobie prawo do zatrzymania kartek.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU!

Organizatorzy:

Nauczyciele języka angielskiego