header.jpg

Apel do rodziców

Utworzono: poniedziałek, 24, sierpień 2020

                 Drodzy Rodzice

Rozpoczynamy wprawdzie nowy rok szkolny, ale w bardzo zmienionej rzeczywistości.

W szkole będzie obowiązywał reżim sanitarny zgodnie z wytycznymi GIS, MZ, MEN.

Starając się zapewnić maksymalne bezpieczeństwo Państwa dzieciom, wiele spraw w organizacji pracy szkoły ulegnie zmianie.

Dzieci będą uczyły się w jednej sali /w stałym zespole klasowym/.Przerwy również będą spędzały w sali w swoim zespole klasowym. Lekcje wychowania fizycznego w kl. IV-VIII oraz j. angielskiego w kl.VII-VIII będą również odbywały się w zespołach klasowych. Wydzielone zostały miejsca szatni /szafki, wieszaki / w różnych częściach szkoły dla poszczególnych klas. Dzieci będą wchodziły różnymi wejściami. W budynku szkolnym w czasie pandemii Państwo będziecie mogli przebywać tylko w przestrzeni do tego przeznaczonej, w wyznaczonych miejscach /równocześnie trzech rodziców/. Pozostali oczekują na zewnątrz szkoły. Z jednym dzieckiem może przyjść jeden rodzic. Musicie Państwo być zabezpieczeni w maseczkę zakrywającą nos i usta, być w rękawiczkach lub dezynfekować ręce. Proszę o uczulenie dzieci, iż one także mają dezynfekować ręce.

 

Jednocześnie zwracam się do Państwa z prośbą o dokładne przemyślenie i rozważenie, czy jesteście Państwo w stanie zapewnić dziecku opiekę po zajęciach lekcyjnych zamiast pobytu w świetlicy szkolnej.

Zgodnie z wytycznymi GIS, MZ, MEN wskazane jest, ażeby dzieci nie były „mieszane” pomiędzy klasami. W świetlicy szkolnej nie jesteśmy w stanie tego zapewnić. Stąd prośba do Państwa o rozważne przemyślenia.

W przeciwnym wypadku będziemy musieli ograniczyć liczbę dzieci zgodnie z wyznaczonymi kryteriami.

Nie planujemy żadnych wyjść, wyjazdów poza szkołę / nie dotyczy najbliższej okolicy w ramach zajęć lekcyjnych/.

Spotkania /zebrania/ z Państwem proponujemy on-line, telefonicznie, przez dziennik elektroniczny, osobiście po wcześniejszym umówieniu.

Wg wszelkich danych pandemia nie minęła. Musimy wspólnie zadbać o bezpieczeństwo wszystkich podmiotów szkoły.

Pamiętajcie Państwo, iż dzieci przeziębione, bądź z rodziny, która przebywa na kwarantannie lub izolacji nie mogą przychodzić do szkoły.

Jeżeli wszyscy będziemy dbać o wspólne zdrowie i dobro, o bezpieczeństwo, może uda nam się zapobiec zakażeniom, może uda nam się funkcjonować w szkole stacjonarnie.

Ale to naprawdę zależy od Nas wszystkich.

Dokładne informacje znajdą się w procedurach postępowania w szkole w okresie pandemii.

Dyrektor szkoły

Joanna Kornacka