header.jpg

Harmonogram rozpoczęcia

Utworzono: środa, 26, sierpień 2020

 

Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021

1 września 2020

 

Szanowni Państwo,

rozpoczęcie roku szkolnego odbędzie się w reżimie sanitarnym wg wytycznych MEN, GIS i MZ. Nie będzie, jak co roku, uroczystej inauguracji roku szkolnego na hali sportowej dla wszystkich uczniów. W holu szkolnym może przebywać maksymalnie 3 rodziców jednocześnie, dlatego uczniowie klas 2-3 i 5 wchodzą do budynku szkoły bez rodziców  i spotkają się ze swoimi wychowawcami w swoich salach. W przypadku uczniów dopiero rozpoczynających naukę    w szkole lub nie znających swoich wychowawców tj. oddziały przedszkolne, klasy 1 oraz klasy 4, dla nich przewidziano spotkania, w których może uczestniczyć jeden rodzic. Uczniowie, którzy nie oddali kluczyków do szatni w czerwcu, zobowiązani są przynieść kluczyk 1 września.

 

Do szkoły może przyjść uczeń lub jeden rodzic z uczniem, który jest zdrowy i nie przebywał   w otoczeniu osób poddanych kwarantannie. Obowiązuje zasłanianie ust i nosa dorośli  i dzieci od 6 lat -  zgodnie z aktualnymi zaleceniami WHO i UNICEF oraz dezynfekcja rąk. Należy ściśle przestrzegać harmonogramu rozpoczęcia roku szkolnego dla poszczególnych klas. Należy zapoznać się z regulaminem funkcjonowania szkoły w czasie pandemii, który jest w przygotowaniu i ukaże się wkrótce. Należy ściśle stosować się do zapisów tego regulaminu. Głównym narzędziem komunikacji i informacji będzie dziennik elektroniczny, strona internetowa szkoły oraz szybki kontakt ustalony z wychowawcą. Wymiana informacji i dokumentów takich jak, zgody, oświadczenia, deklaracje – odbywać się będzie poprzez dziennik elektroniczny i dzienniczek ucznia.

Jednocześnie zwracamy się z prośbą, abyście Państwo pozostawiali dzieci w świetlicy szkolnej tylko w wtedy, gdy nie macie możliwości zorganizować  opieki w żaden inny sposób.  Wszystkie zmiany organizacyjne w szkole mają zapewnić dystans i bezpieczną naukę, ale w świetlicy szkolnej spotykają się dzieci z różnych zespołów klasowych i tu zachowanie bezpiecznego dystansu jest niemożliwe. Rodzice uczniów korzystających z dowozu autobusem, proszeni są o rozważenie możliwości dowozu dziecka własnym transportem również ze względu na bezpieczeństwo.

Prosimy pamiętać, że jedno zakażenie  spowoduje zamknięcie szkoły, kwarantannę dla wszystkich i powrót do zdalnego nauczania. Bądźmy odpowiedzialni za nasze bezpieczeństwo, prosimy o zrozumienie, wyrozumiałość i ścisłe przestrzeganie rygoru sanitarnego w szkole.

 

 

Harmonogram rozpoczęcia roku szkolnego:

Hala sportowa, wyznaczone sektory na płycie hali. Wejście do hali od strony lasu. Jeden rodzic z dzieckiem. Listy klas 0 i 1 będą do wglądu 31 sierpnia w holu szkoły.

9.00 klasy 1a i 1b 

10.00 klasy 1c i 0a

11.00 klasy 0b i 0c

 

Świetlica szkolna w budynku A przy al. Ks. Druckiego-Lubeckiego. Wejście przez taras do świetlicy. Jeden rodzic z dzieckiem.

9.00 klasa 4a

10.00 klasa 4b

11.00 klasa 4c

12.00 klasa 4d

Wejście główne budynek A przy al. Ks. Druckiego-Lubeckiego. Uczniowie wchodzą do szkoły bez rodziców, rodzice oczekują na zewnątrz szkoły. Dzieci ze swoimi wychowawcami udają się do sal.

9.00 – klasa 2a (sala 52)

9.15 – klasa 2b (sala 27)

9.30 – klasa 2c (sala 57)

9.45 – klasa 2d (sala 44)

10.00 – klasa 3a (sala 45)

10.15 – klasa 3b (sala 56)

10.30 – klasa 3c (sala 41)

10.45 – klasa 3d (sala 42)

Wejście od strony placu zabaw budynek A przy al. Ks. Druckiego-Lubeckiego. Uczniowie wchodzą do szkoły bez rodziców, rodzice oczekują na zewnątrz szkoły. Dzieci ze swoimi wychowawcami udają się do sal wchodząc lewą klatką schodową.

9.00 – klasa 5a (sala 26)

9.15 – klasa 5b (sala 35)

Wejście główne budynek B przy al. XX – lecia. Uczniowie wchodzą do szkoły bez rodziców, rodzice oczekują na zewnątrz szkoły. Uczniowie ze swoimi wychowawcami udają się do sal.

9.00 – klasa 7f (sala 1)

9.15 – klasa 6b (sala 5)

9.30 – klasa 6c (sala 6)

9.45 - klasa 8c (sala 7)

Wejście boczne z prawej strony wejścia głównego budynek B przy al. XX – lecia (naprzeciwko sali 4). Uczniowie wchodzą do szkoły bez rodziców, rodzice oczekują na zewnątrz szkoły. Uczniowie ze swoimi wychowawcami udają się do sal.

9.00 – 6e (sala 14)

9.15 – 7d (sala 13)

9.30 – 6a (sala 12)

9.45 – 8b (sala 10)

10.00 – 7b (sala 9)

 Wejście do szkoły przez halę sportową. Uczniowie wchodzą do szkoły bez rodziców, rodzice oczekują na zewnątrz szkoły. Uczniowie ze swoimi wychowawcami udają się do sal.

9.00 –  6d (sala 2)

9.15 – 7e (sala 17)

9.30 – 7a (sala 16)

9.45 – 7c (sala 18)

10.00 – 8a (sala 3)