header.jpg

INFORMACJA DLA RODZICÓW

Utworzono: sobota, 08, styczeń 2022

10 stycznia 2022 r. wszyscy uczniowie wracają do nauki w trybie stacjonarnym. Organizacja pracy szkoły odbywać się będzie w reżimie sanitarnym przy zachowaniu podstawowych zasad bezpieczeństwa, zgodnie z przyjętą procedurą Covid–19 zamieszczoną na stronie szkoły.

Wicedyrektor Szkoły

Małgorzata Koncewicz