header.jpg

Rzecznik Praw Ucznia

Utworzono: poniedziałek, 31, marzec 2014

Funkcję Rzecznika Praw Ucznia w naszej szkole pełni

Pan Maciej Starus

DSC03453

 

 

      Z Rzecznikiem Praw Ucznia możesz porozmawiać CODZIENNIE na każdej przerwie w pokoju WF-isty w hali sportowej GOSiR.

Rzecznik Praw Ucznia:

 - to nauczyciel obdarzony zaufaniem i wybrany przez społeczność uczniowską;

  - w każdej problematycznej sprawie możesz się do niego zwrócić;

 - udostępni Ci regulaminy szkolne, wyjaśni ich sens;

  - wyjaśni, jakie masz prawa ucznia, jak zrozumieć ich zapis;

 - jest mediatorem w sytuacjach spornych, trudnych i nietypowych;

  - występuje w interesie indywidualnym jak i grupowym;

 - można zgłaszać mu sytuacje szkolne i pozaszkolne;

 -  nie robi niczego, czego Ty nie zaakceptujesz;

 - zachowuje dyskrecję i takt.

Zadania i funkcje Rzecznika Praw Ucznia

1. Przeciwdziałanie łamaniu praw ucznia w szkole.

2.  Zwiększenie świadomości prawnej uczniów.

3.  Działania na rzecz współpracy społeczności szkolnej odnośnie do zadań i obowiązków wynikających ze Statutu Szkoły, Szkolnego Programu Wychowawczego oraz Szkolnego Programu Profilaktyki.

Zobacz Regulamin