header.jpg

Świetlica szkolna

Utworzono: piątek, 04, luty 2011

IMG 7979 


 

 p. Beata Pałuba - kierownik świetlicy

p. Kamila Zielska - wychowawca świetlicy

 

Świetlica w szkole pełni funkcję opiekuńczo-wychowawczą,

działa w oparciu  o Regulamin Świetlicy Szkolnej.