header.jpg

Pedagog

Utworzono: środa, 26, styczeń 2011

 

p. Anna Rękawek - pedagog

Godziny pracy :

Poniedziałek 8.20 - 11.50, 12.35 - 14.05

Wtorek 8.25 - 10.45, 11.30 - 13.40, 15.20 - 15.50

Środa  8.25 - 13.55

Czwartek  9.35 - 14.35

Piątek 9.20 - 13.50

 

 

p. Renata Strzelec - pedagog

Godziny pracy :

Poniedziałek 9.00 - 13.00

Wtorek 9.00 - 13.00

Środa  9.00 - 13.00

Czwartek  9.00 - 13.00

Piątek 9.00 - 13.00

 

 

 

 

Pedagodzy szkolni  pracują w szkole, służąc radą i pomocą uczniom szkoły, konsultacją dla potrzeb nauczycieli i rodziców. Służą informacjami na temat ewentualnego skorzystania dla potrzeb ucznia z oferty instytucji wspierających szkołę, kierują do placówek pomagających w diagnozie psychologicznej i pedagogicznej dziecka, wspierają w problemach socjalnych, wychowawczych, prawnych, związanych z sytuacjami kryzysowymi. Koordynują i organizują spotkania profilaktyczne i psychoedukacyjne dla rodziców i uczniów.

Pedagodzy serdecznie zapraszają  do współpracy rodziców mających problemy wychowawcze z dziećmi  lub z nauką ucznia.