header.jpg

DZIEŃ BEZPIECZNEGO INTERNETU

Utworzono: poniedziałek, 07, marzec 2022

Sto hejtowi plakat

W tym roku Dzień Bezpiecznego Internetu przypadł na 08.02.2022, w tym czasie nasza społeczność szkolna przebywała na feriach zimowych. Dlatego też Dzień Bezpiecznego Internetu odbył się w późniejszym terminie.

W ramach tego wydarzenia, w klasach młodszych i starszych zostały przeprowadzone lekcje wychowawcze na podstawie  scenariusza zaproponowanego przez Zespół Nauczycieli Wspomagających- „Zalogowany w sieci- nie znaczy wylogowany z odpowiedzialności”- Konsekwencja łamania prawa w sieci.

W czasie zajęć podjęto temat hejtu, a także miejsc gdzie osoby pokrzywdzone mogą szukać pomocy.

Pamiętaj nie jesteś sam/ sama możesz zwrócić się o pomoc do bliskiej osoby, lub skorzystać z pomocy odpowiednich instytucji.

                                   Zespół  Nauczycieli Wspomagających